Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 29.12.2017 9:59 - 10:23
fredag 29.12.2017 10:54 - 11:18
fredag 29.12.2017 11:49 - 12:13
fredag 29.12.2017 12:44 - 1:08
fredag 29.12.2017 1:39 - 2:03
fredag 29.12.2017 2:34 - 2:58
fredag 29.12.2017 3:29 - 3:53
fredag 29.12.2017 4:24 - 4:48
fredag 29.12.2017 5:19 - 5:43
fredag 29.12.2017 6:14 - 6:38
Sendetid

fredag, 29. desember 2017 / 9:04 - 9:28

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!