Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 29.12.2017 8:04 - 8:28
fredag 29.12.2017 8:59 - 9:23
fredag 29.12.2017 9:54 - 10:18
fredag 29.12.2017 10:49 - 11:13
fredag 29.12.2017 11:44 - 12:08
lørdag 30.12.2017 12:39 - 1:03
lørdag 30.12.2017 1:33 - 1:57
lørdag 30.12.2017 2:28 - 2:52
lørdag 30.12.2017 3:23 - 3:47
mandag 12.03.2018 4:00 - 4:24
Sendetid

fredag, 29. desember 2017 / 7:09 - 7:33

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!