Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 23.12.2017 3:53 - 4:17
lørdag 23.12.2017 5:22 - 5:46
lørdag 23.12.2017 6:51 - 7:15
lørdag 23.12.2017 8:20 - 8:44
lørdag 23.12.2017 9:49 - 10:13
lørdag 23.12.2017 11:18 - 11:42
søndag 24.12.2017 12:47 - 1:11
søndag 24.12.2017 2:17 - 2:41
søndag 24.12.2017 3:46 - 4:10
søndag 24.12.2017 4:35 - 4:59
Sendetid

lørdag, 23. desember 2017 / 2:23 - 2:47

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!