Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

71 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 23.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -
søndag 24.12.2017 -

Sendetid

lørdag, 23. desember 2017 / -

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!