Episode

Bibelstudier (12) - Belønning for troskap

Bibelstudier (12) - Belønning for troskap

Dette kvartalet vil vi studere Guds ideal og se hvordan vi kan få så sterk en tro at vi også er trofaste mot ham når vi ikke kan kjøpe eller selge (se Åp 13,17). Men slik tro kommer ikke over natten. Ved å forvalte det Gud har gitt oss, kan vi være forberedt på det som måtte komme.

111 VISNINGER Del 1

Repriser

fredag 24.03.2023 -
fredag 24.03.2023 -
lørdag 25.03.2023 -
lørdag 25.03.2023 -
lørdag 25.03.2023 -
lørdag 25.03.2023 -

Sendetid

fredag, 24. mars 2023 / -

Første sending

25. mars 2023

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!