Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

mandag 05.02.2018 12:22 - 12:45
mandag 05.02.2018 1:15 - 1:38
mandag 05.02.2018 2:07 - 2:30
mandag 05.02.2018 3:00 - 3:23
mandag 05.02.2018 3:53 - 4:16
mandag 05.02.2018 4:45 - 5:08
mandag 05.02.2018 5:38 - 6:01
mandag 05.02.2018 6:31 - 6:54
mandag 05.02.2018 7:23 - 7:46
mandag 05.02.2018 8:16 - 8:39
Sendetid

mandag, 5. februar 2018 / 11:29 - 11:52

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!