Episode

Luther 500 - Nåden alene

Luther 500 - Nåden alene

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I en nådeløs verden er det viktig å gjenoppdage nåden.

114 VISNINGER Del 3

Repriser

mandag 19.02.2018 8:49 - 9:12
mandag 19.02.2018 9:42 - 10:05
mandag 19.02.2018 10:34 - 10:57
mandag 19.02.2018 11:26 - 11:49
mandag 19.02.2018 12:18 - 12:41
mandag 19.02.2018 1:10 - 1:33
mandag 19.02.2018 2:03 - 2:26
mandag 19.02.2018 2:55 - 3:18
mandag 19.02.2018 3:47 - 4:10
mandag 19.02.2018 4:39 - 5:02
Sendetid

mandag, 19. februar 2018 / 7:57 - 8:20

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!