Episode

Luther 500 - Nåden alene

Luther 500 - Nåden alene

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I en nådeløs verden er det viktig å gjenoppdage nåden.

114 VISNINGER Del 3

Repriser

mandag 19.02.2018 2:03 - 2:26
mandag 19.02.2018 2:55 - 3:18
mandag 19.02.2018 3:47 - 4:10
mandag 19.02.2018 4:39 - 5:02
mandag 19.02.2018 5:31 - 5:54
mandag 19.02.2018 6:24 - 6:47
mandag 19.02.2018 7:16 - 7:39
mandag 19.02.2018 8:08 - 8:31
mandag 19.02.2018 9:00 - 9:23
mandag 19.02.2018 9:53 - 10:16
Sendetid

mandag, 19. februar 2018 / 1:10 - 1:33

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!