Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 23.02.2018 12:17 - 12:40
fredag 23.02.2018 1:38 - 2:01
fredag 23.02.2018 2:59 - 3:22
fredag 27.04.2018 4:36 - 4:59
fredag 27.04.2018 5:35 - 5:58
fredag 27.04.2018 6:35 - 6:58
fredag 27.04.2018 7:35 - 7:58
fredag 27.04.2018 8:35 - 8:58
fredag 27.04.2018 9:35 - 9:58
fredag 27.04.2018 10:35 - 10:58
Sendetid

torsdag, 22. februar 2018 / 10:56 - 11:19

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!