Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

torsdag 29.03.2018 13:34 - 13:58
torsdag 29.03.2018 14:56 - 15:20
torsdag 29.03.2018 16:18 - 16:42
torsdag 29.03.2018 17:40 - 18:04
torsdag 29.03.2018 19:02 - 19:26
torsdag 29.03.2018 20:25 - 20:49
torsdag 29.03.2018 21:47 - 22:11
torsdag 29.03.2018 23:09 - 23:33
fredag 30.03.2018 00:31 - 00:55
fredag 30.03.2018 01:53 - 02:17
Sendetid

torsdag, 29. mars 2018 / 12:12 - 12:36

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!