Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

torsdag 29.03.2018 21:47 - 22:11
torsdag 29.03.2018 23:09 - 23:33
fredag 30.03.2018 00:31 - 00:55
fredag 30.03.2018 01:53 - 02:17
fredag 30.03.2018 03:15 - 03:39
fredag 01.06.2018 04:36 - 05:00
fredag 01.06.2018 05:36 - 06:00
fredag 01.06.2018 06:37 - 07:01
fredag 01.06.2018 07:38 - 08:02
fredag 01.06.2018 08:39 - 09:03
Sendetid

torsdag, 29. mars 2018 / 20:25 - 20:49

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!