Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 30.03.2018 1:53 - 2:17
fredag 30.03.2018 3:15 - 3:39
fredag 01.06.2018 4:36 - 5:00
fredag 01.06.2018 5:36 - 6:00
fredag 01.06.2018 6:37 - 7:01
fredag 01.06.2018 7:38 - 8:02
fredag 01.06.2018 8:39 - 9:03
fredag 01.06.2018 9:40 - 10:04
fredag 01.06.2018 10:41 - 11:05
fredag 01.06.2018 11:42 - 12:06
Sendetid

fredag, 30. mars 2018 / 12:31 - 12:55

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!