Episode

Paradigme: Regler

Paradigme: Regler

Lovene i et land sier mye om folket i landet. Guds regler sier mye om ham og hans rike. Skurken i vår historie angriper Gud og hans lover. I dette programmet blir vi med til et land som har forsøkt å stå imot innflytelsen av loven, og vi ser nærmere på hvordan kjærlighet spiller en avgjørende rolle i hvordan vi forholder oss til regler.

Utforsk: Frihetens lov

21 VISNINGER Del 4

Repriser

mandag 02.04.2018 3:51 - 4:19
torsdag 05.04.2018 4:00 - 4:28
torsdag 05.04.2018 4:57 - 5:25
torsdag 05.04.2018 5:54 - 6:22
torsdag 05.04.2018 6:51 - 7:19
torsdag 05.04.2018 7:49 - 8:17
torsdag 05.04.2018 8:46 - 9:14
torsdag 05.04.2018 9:43 - 10:11
torsdag 05.04.2018 10:40 - 11:08
torsdag 05.04.2018 11:38 - 12:06
Sendetid

mandag, 2. april 2018 / 2:54 - 3:22

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!