Episode

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte og skrev, basert på Bibelen, var sprengstoff som rystet den mektige kirken i sine grunnvoller.

99 VISNINGER Del 2

Repriser

torsdag 26.04.2018 3:46 - 4:10
lørdag 23.06.2018 4:24 - 4:48
lørdag 23.06.2018 5:12 - 5:36
lørdag 23.06.2018 6:01 - 6:25
lørdag 23.06.2018 6:50 - 7:14
lørdag 23.06.2018 7:39 - 8:03
lørdag 23.06.2018 8:28 - 8:52
lørdag 23.06.2018 9:16 - 9:40
lørdag 23.06.2018 10:05 - 10:29
lørdag 23.06.2018 10:54 - 11:18
Sendetid

torsdag, 26. april 2018 / 2:56 - 3:20

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!