Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 27.04.2018 11:35 - 11:58
fredag 27.04.2018 12:35 - 12:58
fredag 27.04.2018 13:35 - 13:58
fredag 27.04.2018 14:35 - 14:58
fredag 27.04.2018 15:35 - 15:58
fredag 27.04.2018 16:35 - 16:58
fredag 27.04.2018 17:35 - 17:58
fredag 27.04.2018 18:35 - 18:58
fredag 27.04.2018 19:35 - 19:58
fredag 27.04.2018 20:35 - 20:58
Sendetid

fredag, 27. april 2018 / 10:35 - 10:58

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!