Episode

ADRA - Utdanning for utvikling

ADRA - Utdanning for utvikling

I Øst-Afrika er det ikke kultur for at jenter skal få skolegang. Familier må ofte gifte bort sine døtre i ung alder for å få betalt for dem i form av kuer. ADRA samarbeider med lokalbefolkningen for å få jentene inn i klasserommene.

16 VISNINGER Del 3

Repriser

lørdag 28.04.2018 11:43 - 12:09
lørdag 28.04.2018 12:35 - 1:01
lørdag 28.04.2018 1:26 - 1:52
lørdag 28.04.2018 2:18 - 2:44
lørdag 28.04.2018 3:09 - 3:35
lørdag 28.04.2018 4:01 - 4:27
lørdag 28.04.2018 4:52 - 5:18
lørdag 28.04.2018 5:44 - 6:10
lørdag 28.04.2018 6:35 - 7:01
lørdag 28.04.2018 7:27 - 7:53
Sendetid

lørdag, 28. april 2018 / 10:52 - 11:18

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!