Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 02.05.2018 11:56 - 12:19
onsdag 02.05.2018 12:46 - 1:09
onsdag 02.05.2018 1:36 - 1:59
onsdag 02.05.2018 2:26 - 2:49
onsdag 02.05.2018 3:16 - 3:39
onsdag 02.05.2018 4:06 - 4:29
onsdag 02.05.2018 4:56 - 5:19
onsdag 02.05.2018 5:46 - 6:09
onsdag 02.05.2018 6:36 - 6:59
onsdag 02.05.2018 7:26 - 7:49
Sendetid

onsdag, 2. mai 2018 / 11:06 - 11:29

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!