Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 01.06.2018 07:38 - 08:02
fredag 01.06.2018 08:39 - 09:03
fredag 01.06.2018 09:40 - 10:04
fredag 01.06.2018 10:41 - 11:05
fredag 01.06.2018 11:42 - 12:06
fredag 01.06.2018 12:42 - 13:06
fredag 01.06.2018 13:43 - 14:07
fredag 01.06.2018 14:44 - 15:08
fredag 01.06.2018 15:45 - 16:09
fredag 01.06.2018 16:46 - 17:10
Sendetid

fredag, 1. juni 2018 / 06:37 - 07:01

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!