Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 01.06.2018 12:42 - 1:06
fredag 01.06.2018 1:43 - 2:07
fredag 01.06.2018 2:44 - 3:08
fredag 01.06.2018 3:45 - 4:09
fredag 01.06.2018 4:46 - 5:10
fredag 01.06.2018 5:47 - 6:11
fredag 01.06.2018 6:48 - 7:12
fredag 01.06.2018 7:49 - 8:13
fredag 01.06.2018 8:49 - 9:13
fredag 01.06.2018 9:50 - 10:14
Sendetid

fredag, 1. juni 2018 / 11:42 - 12:06

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!