Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 01.06.2018 5:47 - 6:11
fredag 01.06.2018 6:48 - 7:12
fredag 01.06.2018 7:49 - 8:13
fredag 01.06.2018 8:49 - 9:13
fredag 01.06.2018 9:50 - 10:14
fredag 01.06.2018 10:51 - 11:15
fredag 01.06.2018 11:52 - 12:16
lørdag 02.06.2018 12:53 - 1:17
lørdag 02.06.2018 1:54 - 2:18
lørdag 02.06.2018 2:55 - 3:19
Sendetid

fredag, 1. juni 2018 / 4:46 - 5:10

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!