Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 02.06.2018 2:55 - 3:19
lørdag 02.06.2018 3:55 - 4:19
onsdag 06.06.2018 4:28 - 4:52
onsdag 06.06.2018 5:22 - 5:46
onsdag 06.06.2018 6:15 - 6:39
onsdag 06.06.2018 7:09 - 7:33
onsdag 06.06.2018 8:03 - 8:27
onsdag 06.06.2018 8:56 - 9:20
onsdag 06.06.2018 9:50 - 10:14
onsdag 06.06.2018 10:43 - 11:07
Sendetid

lørdag, 2. juni 2018 / 1:54 - 2:18

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!