Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 06.06.2018 05:22 - 05:46
onsdag 06.06.2018 06:15 - 06:39
onsdag 06.06.2018 07:09 - 07:33
onsdag 06.06.2018 08:03 - 08:27
onsdag 06.06.2018 08:56 - 09:20
onsdag 06.06.2018 09:50 - 10:14
onsdag 06.06.2018 10:43 - 11:07
onsdag 06.06.2018 11:37 - 12:01
onsdag 06.06.2018 12:31 - 12:55
onsdag 06.06.2018 13:24 - 13:48
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 04:28 - 04:52

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!