Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 06.06.2018 8:56 - 9:20
onsdag 06.06.2018 9:50 - 10:14
onsdag 06.06.2018 10:43 - 11:07
onsdag 06.06.2018 11:37 - 12:01
onsdag 06.06.2018 12:31 - 12:55
onsdag 06.06.2018 1:24 - 1:48
onsdag 06.06.2018 2:18 - 2:42
onsdag 06.06.2018 3:11 - 3:35
onsdag 06.06.2018 4:05 - 4:29
onsdag 06.06.2018 4:58 - 5:22
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 8:03 - 8:27

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!