Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 06.06.2018 1:24 - 1:48
onsdag 06.06.2018 2:18 - 2:42
onsdag 06.06.2018 3:11 - 3:35
onsdag 06.06.2018 4:05 - 4:29
onsdag 06.06.2018 4:58 - 5:22
onsdag 06.06.2018 5:52 - 6:16
onsdag 06.06.2018 6:46 - 7:10
onsdag 06.06.2018 7:39 - 8:03
onsdag 06.06.2018 8:33 - 8:57
onsdag 06.06.2018 9:26 - 9:50
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 12:31 - 12:55

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!