Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 06.06.2018 20:33 - 20:57
onsdag 06.06.2018 21:26 - 21:50
onsdag 06.06.2018 22:20 - 22:44
onsdag 06.06.2018 23:14 - 23:38
torsdag 07.06.2018 00:07 - 00:31
torsdag 07.06.2018 01:01 - 01:25
torsdag 07.06.2018 01:54 - 02:18
torsdag 07.06.2018 02:48 - 03:12
torsdag 07.06.2018 03:41 - 04:05
lørdag 04.08.2018 04:28 - 04:52
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 19:39 - 20:03

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!