Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

57 VISNINGER Del 2

Repriser

torsdag 07.06.2018 12:07 - 12:31
torsdag 07.06.2018 1:01 - 1:25
torsdag 07.06.2018 1:54 - 2:18
torsdag 07.06.2018 2:48 - 3:12
torsdag 07.06.2018 3:41 - 4:05
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 11:14 - 11:38

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!