Episode

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte og skrev, basert på Bibelen, var sprengstoff som rystet den mektige kirken i sine grunnvoller.

97 VISNINGER Del 2

Repriser

søndag 24.06.2018 3:10 - 3:34
søndag 24.06.2018 3:59 - 4:23
torsdag 05.07.2018 4:00 - 4:24
torsdag 05.07.2018 4:51 - 5:15
torsdag 05.07.2018 5:43 - 6:07
torsdag 05.07.2018 6:34 - 6:58
torsdag 05.07.2018 7:26 - 7:50
torsdag 05.07.2018 8:18 - 8:42
torsdag 05.07.2018 9:09 - 9:33
torsdag 05.07.2018 10:01 - 10:25
Sendetid

søndag, 24. juni 2018 / 2:21 - 2:45

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!