Episode

Luther 500 - Troen alene

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot Guds nåde, er blitt en vesentlig del av det vi tenker på som kjernen i luthersk og bibelsk tro.

116 VISNINGER Del 3

Repriser

lørdag 07.07.2018 15:45 - 16:08
lørdag 07.07.2018 16:33 - 16:56
lørdag 07.07.2018 17:22 - 17:45
lørdag 07.07.2018 18:10 - 18:33
lørdag 07.07.2018 18:59 - 19:22
lørdag 07.07.2018 19:47 - 20:10
lørdag 07.07.2018 20:36 - 20:59
lørdag 07.07.2018 21:25 - 21:48
lørdag 07.07.2018 22:13 - 22:36
lørdag 07.07.2018 23:02 - 23:25
Sendetid

lørdag, 7. juli 2018 / 14:56 - 15:19

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!