Episode

Luther 500 - Troen alene

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot Guds nåde, er blitt en vesentlig del av det vi tenker på som kjernen i luthersk og bibelsk tro.

115 VISNINGER Del 3

Repriser

lørdag 07.07.2018 4:33 - 4:56
lørdag 07.07.2018 5:22 - 5:45
lørdag 07.07.2018 6:10 - 6:33
lørdag 07.07.2018 6:59 - 7:22
lørdag 07.07.2018 7:47 - 8:10
lørdag 07.07.2018 8:36 - 8:59
lørdag 07.07.2018 9:25 - 9:48
lørdag 07.07.2018 10:13 - 10:36
lørdag 07.07.2018 11:02 - 11:25
lørdag 07.07.2018 11:50 - 12:13
Sendetid

lørdag, 7. juli 2018 / 3:45 - 4:08

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!