Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 04.08.2018 5:22 - 5:46
lørdag 04.08.2018 6:15 - 6:39
lørdag 04.08.2018 7:09 - 7:33
lørdag 04.08.2018 8:02 - 8:26
lørdag 04.08.2018 8:55 - 9:19
lørdag 04.08.2018 9:49 - 10:13
lørdag 04.08.2018 10:42 - 11:06
lørdag 04.08.2018 11:36 - 12:00
lørdag 04.08.2018 12:29 - 12:53
lørdag 04.08.2018 1:23 - 1:47
Sendetid

lørdag, 4. august 2018 / 4:28 - 4:52

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!