Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 04.08.2018 08:55 - 09:19
lørdag 04.08.2018 09:49 - 10:13
lørdag 04.08.2018 10:42 - 11:06
lørdag 04.08.2018 11:36 - 12:00
lørdag 04.08.2018 12:29 - 12:53
lørdag 04.08.2018 13:23 - 13:47
lørdag 04.08.2018 14:16 - 14:40
lørdag 04.08.2018 15:09 - 15:33
lørdag 04.08.2018 16:03 - 16:27
lørdag 04.08.2018 16:56 - 17:20
Sendetid

lørdag, 4. august 2018 / 08:02 - 08:26

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!