Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 04.08.2018 5:50 - 6:14
lørdag 04.08.2018 6:43 - 7:07
lørdag 04.08.2018 7:37 - 8:01
lørdag 04.08.2018 8:30 - 8:54
lørdag 04.08.2018 9:23 - 9:47
lørdag 04.08.2018 10:17 - 10:41
lørdag 04.08.2018 11:10 - 11:34
søndag 05.08.2018 12:04 - 12:28
søndag 05.08.2018 12:57 - 1:21
søndag 05.08.2018 1:51 - 2:15
Sendetid

lørdag, 4. august 2018 / 4:56 - 5:20

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!