Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

95 VISNINGER Del 4

Repriser

tirsdag 09.04.2019 -
tirsdag 09.04.2019 -
tirsdag 09.04.2019 -
tirsdag 09.04.2019 -
tirsdag 09.04.2019 -
tirsdag 09.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -

Sendetid

tirsdag, 9. april 2019 / -

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!