Episode

Veien til personlig oppvåkning (5) - Hvilke forandringer kan vi forvente?

Veien til personlig oppvåkning (5) - Hvilke forandringer kan vi forvente?

Hvordan kan vi ha et nært forhold til vår frelser, Jesus Kristus? Hvordan kan vi holde Guds bud? Jesus selv sier at vi, i vårt uomvendte ”jeg”, ikke kan bidra med noe i noen av disse spørsmålene. Derimot har Gud en fantastisk løsning! Slett ikke alle er klar over hvor god Guds løsning er. Hvorfor har vi ikke sett dette før?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Alle har hver sin bønnepartner, og disse har kontakt hver dag. Da snakker de om det de har lest i de to bøkene som gruppen studerer, og ber sammen. Hver av dem har også valgt fem personer de ønsker å be spesielt for i denne perioden.

Mens Jesus så at tiden for hans korsfestelse nærmet seg, brukte Han mye tid på å hjelpe disiplene til å forstå betydningen av å være fylt med Den Hellige Ånd. Både frelsen, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen er avhengig av at vi er fylt med Ånden hele tiden, hver dag!

Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

68 VISNINGER Del 1

Repriser

onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -
onsdag 10.04.2019 -

Sendetid

onsdag, 10. april 2019 / -

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!