Episode

Utforsk: De gode nyhetene

Utforsk: De gode nyhetene

Hvis vi ikke klarer å håndtere vår dårlige samvittighet kan den føre til mye vondt. Men Gud er kjærlighet og han har sin måte å håndtere vår synd på. Han vil dessuten gi oss evig liv. Det er godt nytt.

Paradigme: Skyld

51 VISNINGER Del 5

Repriser

lørdag 06.04.2019 -
lørdag 06.04.2019 -
lørdag 06.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -
fredag 19.04.2019 -

Sendetid

fredag, 5. april 2019 / -

Første sending

1. april 2020

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!