Serie

Bibelstudier - Daniel

Bibelstudier - Daniel

Daniels bok er fortsatt viktig for oss. Vi finner tekster som Dan 8,14: ”Han svarte meg: ‘I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake.’” Denne teksten er parallell til Dan 7,22.26.27, som viser at Guds evige rike vil bli opprettet etter at den store himmelske dommen gir riket ”til folket av Den høyestes hellige.” I motsetning til jordiske riker skal det vare evig.

Men sammen med ”det store bildet” ser vi hvor nær Kristus kan være hver av oss. Fra kong Nebukadnesars drøm til Daniels utfrielse fra løvehulen viser boken oss Guds nærhet. Som Daniel sa til kong Belsasar: Han er ”den Gud som har livet ditt i sin hånd, og som rår for hele din livsvei” (Dan 5,23). Kort sagt, Daniels bok er fremdeles en stor åpenbaring av Jesu Kristi kjærlighet og karakter.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!