Serie

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet

Hva er det ved Galaterbrevet som har gjort det til Reformasjonens ryggrad? Hvorfor har dette brevet rørt ved så mange hjerter?

Galaterbrevet tar opp emner som er viktige for den kristnes sjeleliv på en måte som skiller seg ut fra resten av Bibelens bøker.

Paulus tar opp spørsmål som frihet, lovens rolle i frelsen, vår stilling i Kristus og det som kjennetegner det åndsfylte liv, samt det gamle spørsmålet om hvordan syndere kan komme i et rett forhold til en hellig og rettferdig Gud.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!