Serie

Bibelstudier - Familien livet igjennom

Bibelstudier - Familien livet igjennom

Mennesket ble skapt i Eden i en familie: først en mann og kone, og deretter barn som fikk andre barn, og slik har det vært til denne dag.

Mange av de eldste bibelhistoriene, fra Adam og Eva, patriarkene, Davids-ætten, alt utspilte seg i familien. I hele Bibelen danner familier rammen om hendelsesforløpet. Mange krefter motarbeider familien, både nå og før, men familiebegrepet består.

Det er i familien vi har vår begynnelse, og den er ofte den største positive kraften i vårt liv og i møtet med utfordringene på vei gjennom livets stadier. Vi må bevare familien.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!