Serie

Bibelstudier - Hvordan forstå Skriften?

Bibelstudier - Hvordan forstå Skriften?

Vi skal undersøke hva Bibelen lærer oss om hvordan vi skal forstå tekstene. I stedet for først å ty til kilder som vitenskap, filosofi og historie, vil vi la bibeltekstene vise oss de redskapene som lar oss se Bibelens store sannheter. Vi blir fortalt at drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet 1,21). Og blant det de talte om, var nøklene til å tolke Guds ord.

Hvordan forsto f.eks. Paulus eller evangelistene Det gamle testamentet? Hvis det de skrev var inspirert av Gud, kan den måten de leste og tolket Skriften på sikkert være nyttig når vi skal lære å gjøre det samme. Og hvordan brukte og forsto Jesus Skriften? Han er vårt beste eksempel på hvordan vi bør lese Bibelen.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!