Serie

Bibelstudier - Mat sauene mine

Bibelstudier - Mat sauene mine

I 2. kvartal 2017 leser vi 1. og 2. Peter. Brevene er skrevet av en som var sammen med Jesus i de fleste av de viktige øyeblikkene i hans virke. Peter var også en viktig leder blant de første kristne, så hans brev burde være verdt å lese.

Men det som gjør brevene ekstra interessante, er at de ble skrevet til menigheter som opplever vanskelige tider: Forfølgelse utenfra og trusselen fra falske lærere innenfra.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!