Serie

Bibelstudier - Samhold i Kristus

Bibelstudier - Samhold i Kristus

Kirken er Guds familie på jord, som er sammen i tjeneste, studium og tilbedelse. Med blikket festet på Jesus som leder og frelser er menigheten kalt til å bringe frelsens budskap ut til alle folkeslag.

En menighet er det lokale fellesskap av dem som tror på Jesus og samles til tilbedelse og tjeneste. De møtes i husmenigheter eller større menigheter (Rom 16,10-11).

Med kirke mener vi også bygningen der de møtes. Men kirken er mennesker, ikke bygninger. Vi kommer sammen for å tilbe, for å oppleve fellesskap, for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!