Serie

Bibelstudier - Vinn venner for Gud

Bibelstudier - Vinn venner for Gud

I Lukas 15 skildres Han som den gode hyrden som leter etter fortapte sauer, en kvinne som leter etter sølvmynten fra medgiften, og en gammel far som løper sin fortapte sønn i møte.

Ellen White skriver: «Frelsesplanen ble lagt før verden ble skapt. Kristus sto ikke alene i dette vidunderlige tiltaket for å frikjøpe menneskene. Før verden ble skapt, avtalte Faderen og Sønnen at hvis mennesket var utro mot Gud, ville Kristus, som er ett med Faderen, ta overtrederens plass og lide den rettferdige straffen som måtte ramme ham.» – The Advent Review and Sabbath Herald, 15. november 1898.

Tenk på det! Vi har privilegiet og ansvaret så vel som gleden ved å samarbeide med Jesus Kristus i hans misjon. Det er dette bibelstudiene handler om i 3. kvartal 2020.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!