Serie

It Is Written

It Is Written

Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4,4).

TV-serien tar opp emner som ensomhet, angst, lav selvfølelse, helse, familieverdier og åndelige prinsipper.

Folk av alle trosretninger og trosbekjennelser, selv ikke-troende, har blitt inspirert og oppmuntret gjennom It Is Written programmenes ukompliserte og oppløftende presentasjoner.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!