Serie

Triangelos 25 år

Triangelos 25 år

Koret Triangelos startet i 1992 i Adventistkirken Betel i Oslo, som er Norges eldste syvendedags adventistmenighet. De valgte navnet Triangelos fordi det henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!