Mission Spotlight Q3'17

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Basert på Bibelen

Christian Arildsen oppsøker to av sine lærere fra tiden på videregående skole og stiller nærgående spørsmål om oppleste og vedtatte trosoppfatninger i den kristne tro. Han begynner med spørsmål om all ondskapen: Hvordan kan en god Gud tillate lidelsen i verden? Han går videre med å stille spørsmål om Helvete: Er det virkelig Bibelen som beskriver dette stedet som et aldri opphørende pinens sted? De to lærerne Christian Arildsen stiller spørsmålene er Claes Lundstrøm og Atle Haugen ved Tyrifjord videregående skole.

 
Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet

Hva er det ved Galaterbrevet som har gjort det til Reformasjonens ryggrad? Hvorfor har dette brevet rørt ved så mange hjerter? Galaterbrevet tar opp emner som er viktige for den kristnes sjeleliv på en måte som skiller seg ut fra resten av Bibelens bøker. Paulus tar opp spørsmål som frihet, lovens rolle i frelsen, vår stilling i Kristus og det som kjennetegner det åndsfylte liv, samt det gamle spørsmålet om hvordan syndere kan komme i et rett forhold til en hellig og rettferdig Gud.

 
Mission Spotlight - Skjønnhet og mangfold
 

Mission Spotlight Q3'17 / 19. juni 2017

India er et stort og vakkert land med en tallrik befolkning. Landet tilhører Sør-Asia Divisjonen. Det er utallige utfordringer, men også mange muligheter i arbeidet med å spre håpets budskap.

 
Mission Spotlight - Naboer
 

Mission Spotlight Q3'17 / 19. juni 2017

Fulana i byen Chennai i India deler sin tro med sine naboer gjennom å invitere dem hjem til samtale, bønn og bibelstudium. Slik har hun ledet mange til å ta imot Jesus og bli døpt.

 
Mission Spotlight - Endelig fri (1)
 

Mission Spotlight Q3'17 / 19. juni 2017

Mange flyktninger kommer til USA, bl.a fra Myanmar (Burma). De plasseres i nedlagte militærleirer under kummerlige forhold. Men heldigvis, noen gir av sin tid og sine penger for å hjelpe flyktningene til å få et godt liv i Amerika.

 

Christian Arildsen oppsøker to av sine lærere fra tiden på videregående skole og...

 

Hva er det ved Galaterbrevet som har gjort det til Reformasjonens ryggrad?...

 

13 personer. 13 land. En felles dag: sabbaten. Den beste dagen i deres liv....

 

Sosiale medier