Mission Spotlight Q3

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Bibelstudier - Mine minste

Bibelen sier at verden ble skapt med omhu, og det var «svært godt». 1 Mos 1 og 2 viser hva Gud følte da han skapte.

 
Triangelos 25 år

Koret Triangelos henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

 
Mission Spotlight (1) - Smak på Momo
 

Mission Spotlight Q3 / 14. juni 2019

Presentasjon av Den sørlige stillehavsdivisjonen – den enorme størrelsen, geografi, vakker natur, menighetsliv og arbeidet som Adventistkirken utfører der.

 
Mission Spotlight (2) - Å redde liv og lemmer
 

Mission Spotlight Q3 / 14. juni 2019

Diabetes 2 er et stort helseproblem i Den sørlige stillehavsregionen. Adventistkirken har besluttet å bekjempe dette og forbedre folkehelsen her.

 
Mission Spotlight (3) - Gjennom en farlig port
 

Mission Spotlight Q3 / 14. juni 2019

Guyana ligger i Den sørlige stillehavsdivisjonen. Det er stor forekomst av diabetes her, og lite helsehjelp. Misjonærer for Global Misjon driver helseundersøkelser og deler Guds ord.

 

Den evangeliserende TV-serien ARNION, som tar opp de store temaene i...

 

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2019. Sosiale...

 

Webdesign Hope Channel Norge lanserer nytt webdesign høsten 2017, med følgende...

 

Sosiale medier