Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand.

 
Mission Spotlight 4Q22

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Inntrykk fra Egypt

Sinai-halvøya i Egypt er uløselig knyttet til Bibelens fortelling om jødenes utgang av Egypt og hvordan Gud ga de ti bud. I den ville, karrige og ugjestmilde naturen ligger St. Katarinaklosteret. Vi tar deg med til dette området og viser deg tilknytningen til bibelhistorien.

 
Mission Spotlight (14) - Øke antall misjonssentre
 

Mission Spotlight 4Q22 / 31. desember 2022

I Melbourne i Australia er det flere kirker. Det startet med at menigheten der plantet en ny menighet i en annen del av byen. Dette spredte seg så videre, til de nå er ni kirker i byen. Vi møter pastoren som var med å sette i gang prosessen.

 
Mission Spotlight (13) - I´m a Kings Kid
 

Mission Spotlight 4Q22 / 24. desember 2022

Kimberly og Robert fikk et kall til å arbeide med mediamisjon for barn i Australia. Det begynte beskjedent, men de har nå eget studio og mange hjelpere. Det ukentlige King´s Kid skal suppleres med The Rescue for barn uten kunnskap om Gud.

 
Mission Spotlight (12) - Eunices husmenighet
 

Mission Spotlight 4Q22 / 17. desember 2022

Eunice var aktiv i kirken, men følte at hun hadde behov for mer og begynte som litteraturevangelist. Hun fikk også et kall til å opprette et «troshushold», en smågruppe der de kunne ha samtaler og forme mellommenneskelige relasjoner.

 

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2022. Sosiale...

 

The Bible Trivia Game!

 

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2021. Sosiale...

 

Sosiale medier