Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

87 VISNINGER Del 4

Repriser

fredag 03.07.2020 -
fredag 03.07.2020 -
fredag 03.07.2020 -
fredag 03.07.2020 -
fredag 03.07.2020 -
fredag 03.07.2020 -
lørdag 04.07.2020 -
lørdag 04.07.2020 -
lørdag 04.07.2020 -
lørdag 04.07.2020 -

Sendetid

fredag, 3. juli 2020 / -

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!