Høydepunkt

Bibelstudier (4) - Jesus, vår trofaste bror
 

Bibelstudier - I disse siste dager - Hebreerbrevets budskap / 22. januar 2022

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

 
Mission Spotlight (4) - Sykehusets menighetsplante
 

Mission Spotlight 1Q22 / 22. januar 2022

På Sri Lanka har en liten helseklinikk vokst til å bli et stort og viktig adventistsenter og hospital takket være det 13. Sabbatsoffer i årene 1959, 1967, 1972, 1976. Ta en titt!

 
Bibelstudier (3) - Sønnen som var lovet
 

Bibelstudier - I disse siste dager - Hebreerbrevets budskap / 15. januar 2022

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

 
Bibelstudier - I disse siste dager - Hebreerbrevets budskap

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

 
Mission Spotlight 1Q22

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Jul i Skyggebygda

Ikke alle sider ved livet er like lyse, og i skyggene skjules hemmeligheter. Kan Aksel, Johanne og Ella sammen gi lys og svar på noe av mørket?

 
24 perspektiver på Gud

Marika Reistad Pettersen og Vanja Hammersbøen utforsker 24 bibelpersoners erfaringer og hva deres perspektiver lærer oss om Gud.

 
Det skjedde i de dager

Fortellingen om Jesu fødsel i Betlehem er Bibelens mest kjente fortelling, men hovedpersonene i historien må ha opplevd mye mer enn de knappe setningene forteller oss.

 
Bibelstudier - Sannheten for vår tid i Femte Mosebok

Mens kong Josjia var konge i Jerusalem (640-609 f.Kr.) ble det funnet en bok i templet, og den ble lest for kong Josjia. Ut fra denne «paktsboken» (2 Kong 23,2) startet Josjia en reformasjon.