Høydepunkt

Troens verksted - Faktorenes orden er ikke likegyldig
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Gud elsket oss før vi elsket ham. Det var Gud som opprettet forholdet mellom oss.

 
Troens verksted - Hva vil du minnes når du møter på storm?
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Disiplene befant seg i en liten båt i storm. Men Jesus var om bord.

 
Troens verksted - Den profeterte etterkommeren
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Bibelen inneholder mange profetier om Messias som skulle komme. Profetiene peker mot Jesus.

 
Bibelstudier - Forberedelse for endetiden

To store tidsprofetier om historien fram til Jesu gjenkomst er skrevet i Bibelen, den ene i Daniels bok, og den andre i Åpenbaringens bok. Dette er virkelig spennende historier som denne TV-serien gir et innblikk i.

 
Mission Spotlight Q2

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Mission Spotlight Q1

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

 
Det skjedde i de dager

Fortellingen om Jesu fødsel i Betlehem er Bibelens mest kjente fortelling, men hovedpersonene i historien må ha opplevd mye mer enn de knappe setningene forteller oss.

 
Bibelstudier - Hjertets motiver

Slik Bibelen lærer det, er forvaltning bl.a. et botemiddel mot materialismens farer eller verdslighet generelt.

 
Tell the World

Korrekt utregning, men feil tolkning. Det endte med sorg, smerte og motløshet. Slik begynner fortellingen om Syvendedags Adventistkirken.