Episode

Livsretning 4 - Følelser (del 2)

Vi ser nærmere på sinne, skyld og konfliktmestring.

1. Både sinne og skyld er legitime følelser som kan ha en viktig og positiv funksjon i livet vårt. Men i samme grad kan de også være ødeleggende.

2. Sinne og skyld kan undergrave vår lykke, vårt følelsesmessige velvære og muligheter.

3. Hvordan vi aksepterer og mestrer disse sterke følelsene er av avgjørende betydning.

4. Konflikt er også en legitim og potensiell positiv del av det å være menneske. Negativ og destruktiv blir den først når vi ikke ”eier” og mestrer den på en tilfredsstillende måte.

17 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!