Episode

Stridens Hopp (20) - Sammanhangen klarnar, 1800-talet

Guds budbärare förstår inte alltid det budskap de kallas till att bära fram. Lärjungarna stod oförstående när Jesus dog år 31 e.Kr. Det samma hände år 1844 då Jesus inte kom till baka som manga kristna sett fram emot. I det så prövades adventfolkets tro till det yttersta precis som lärjungarna prövades vi korset.

15 VISNINGER Del 3

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!