Luther 500 - Trailer
 

Luther 500 / 17. august 2017

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller.

 
Luther 500 - Forfallet må stoppes
 

Luther 500 / 17. august 2017

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Luther protesterte mot forfallet og avlatshandelen.

 
Luther 500 - Rabalderet begynner
 

Luther 500 / 17. august 2017

Luther ønsket en opplyst debatt om avlatshandelen da han slo opp sine 95 teser i Wittenberg.

 
Luther 500 - Korrupsjonsjeger av Guds nåde
 

Luther 500 / 17. august 2017

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken. Publikum ble begeistret.

 
Luther 500 - Radikal bibelbruker
 

Luther 500 / 17. august 2017

Luther var ikke imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet.

 
Luther 500 - Radikal bibeloversetter
 

Luther 500 / 17. august 2017

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther oversatte Bibelen til alminnelig tysk.

 
Luther 500 - Troen alene
 

Luther 500 / 17. august 2017

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde.

 
Luther 500 - Nåden alene
 

Luther 500 / 17. august 2017

Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I vår tid er det viktig å gjenoppdage nåden.

 
Luther 500 - Kristus alene
 

Luther 500 / 17. august 2017

Luther kritiserte kirken for ikke å forkynne det rene evangelium. Kristus alene kan frelse oss.